Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài


Chi tiết về bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xin xem tại đây:

http://www.mofa.gov.vn/vi/ct_lanhsu/nr090616082820/

 

Tạo bởi banbientap
Cập nhật 09-07-2009
 

Số lượt truy cập.