Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Công tác Lễ tân Đối ngoại


Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Consulate General of the People's Republic of China
06-05-2022

Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Consulate General of the Lao People's Democratic Republic
06-05-2022

Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc
Consulate General of the Republic of Korea
06-05-2022

Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản
Consulate General of Japan
06-05-2022

Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga
Consulate General of the Russian Federation
06-05-2022

 

Các tin liên quan:
 

Số lượt truy cập.