Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Công tác Lễ tân Đối ngoại


Tổng Lãnh sự quán Canada
28-08-2004

Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Cuba
28-08-2004

Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Consulate General of the People's Republic of China
06-05-2022

Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Consulate General of the Lao People's Democratic Republic
06-05-2022

Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc
Consulate General of the Republic of Korea
06-05-2022

 

Các tin liên quan:
 

Số lượt truy cập.