Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Công tác Lễ tân Đối ngoại


Tổng lãnh sự quán Liên bang Thụy Sĩ
01-12-2005

Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ
14-06-2006

Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
01-12-2005

Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại TP. Đà Nẵng
Consulate General of the People's Republic of China
06-05-2022

Tổng Lãnh sự quán Canada
28-08-2004

 

Các tin liên quan:
 

Số lượt truy cập.