Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Nhà khách Chính phủ


Địa chỉ: 1B Lý Thái Tổ, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 8) 38309623; 38399837. Fax: (84 8) 38398123

Chủ nhiệm: Bà Ung Thị Ngọc Thanh

Phó Chủ nhiệm: Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Chức năng và nhiệm vụ:

Tổ chức đón tiếp, phục vụ việc ăn ở, sinh hoạt và làm việc đối với các đoàn khách của Đảng, Nhà nước và của Thành phố.

Phục vụ các cuộc hội đàm, ký kết, hội nghị, họp báo, tiếp khách, chiêu đãi cho các cơ quan trung ương và thành phố cũng như cho các đối tượng khác khi có yêu cầu.

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 03-12-2014