TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

1. Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh mong nhận được các phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Ngoại giao:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

 

2. Các hình thức gửi phản ánh, kiến nghị:

- Qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

- Bằng văn bản gửi qua đường bưu điện về Phòng Quy chế Quy trình và Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ, Bộ Ngoại giao, số 1 Tôn Thất Đàm, Ba Đình, Hà Nội.

- Thư điện tử: tthc@mofa.gov.vn

- Qua điện thoại: (+84) 24 3799 3901/ 3799 3902/ 3799 2218 (không xử lý các thắc mắc về nội dung, quy trình thủ tục hành chính)

 

3. Lưu ý đối với phản ánh, kiến nghị:

- Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Trường hợp cá nhân, tổ chức gửi phản ánh, kiến nghị bằng các ngôn ngữ khác thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

- Thể hiện rõ nội dung kiến nghị, phản ánh về các quy định hành chính và kèm theo tài liệu chứng minh (nếu có).

- Thông báo họ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư điện tín) và các thông tin khác nếu cần thiết của các cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo./.

 
Copyright by © 2005 Vietnam Ministry of Foreign Affairs - Office in HCM City Email: Banbientap@mofahcm.gov.vn