Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Châu Mỹ


Thông tin cơ bản về Cộng hòa Liên bang Brazil
16-05-2008

Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Brazil
16-05-2008

Tuyên bố chung Việt Nam - Hoa Kỳ
31-12-2006

Tuyên bố chung Việt Nam - Cuba
Kết thúc chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cuba của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Cuba, toàn văn như sau:
27-07-2007

Tuyên bố chung Việt Nam - Chile
Nhân chuyến thăm Chile từ ngày 25 đến 27-5-2007 của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Chile, trong đó khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau, thúc đẩy các sáng kiến và hoạt động nhằm thắt chặt quan hệ song phương.
30-05-2007

 

Các tin liên quan: