Xuất nhập cảnh

 

    1. Pháp lệnh 24/1999/PL-UBTVQH10 ngày 28-04-2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

    2. Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17-08-2007  về nhập cảnh, xuất cảnh của công dân Việt Nam.

    3. Nghị định 21/2001/NĐ-CP ngày 28-05-2001 v/v Quy định chi tiếp thi hành pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

    4. Thông tư Liên tịch 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29-01-2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định 21/2001/NĐ-CP ngày 28-05-2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

 

 
Copyright by © 2005 Vietnam Ministry of Foreign Affairs - Office in HCM City Email: Banbientap@mofahcm.gov.vn