Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, công vụ


Đối tượng cấp hộ chiếu công vụ
27-10-2005

Thẩm quyền ký quyết định
Cấp có thẩm quyền ký quyết định cử hoặc cho phép cán bộ, công chức ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ chính thức của nhà nước.
28-08-2004

Lệ phí và thời gian thực hiện
27-10-2005

Thủ tục cấp công hàm
Thủ tục xin cấp công hàm để xin thị thực nhập cảnh tại các cơ quan đại diện lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với những nước phải xin thị thực và có yêu cầu phải làm công hàm
28-08-2004

Hồ sơ đề nghị cấp Hộ chiếu công vụ
03-07-2009