Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Indonesia

Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Indonesia

Flag of Indonesia.svg

Người đứng đầu

Ông Tổng Lãnh sự Hanif Salim

Văn phòng

18 Phùng Khắc Khoan, Quận 1

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3825 1888 – 3822 3799

Fax: (84-28) 3829 9493

Email:  hochiminh.kjri@kemlu.go.id

Giờ làm việc

8:00 – 12:00 và 14:00 – 17:00

từ thứ Hai đến thứ Sáu

Ngày nghỉ

Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày nghỉ lễ

của Việt Nam và Cộng hòa Indonesia

Ngày Quốc khánh

17 tháng 8

 

 

 
Copyright by © 2005 Vietnam Ministry of Foreign Affairs - Office in HCM City Email: Banbientap@mofahcm.gov.vn