Lãnh sự quán Cộng hòa Guiné-Bissau


Flag of Guinea-Bissau.svg


Người đứng đầu

Ông Lãnh sự danh dự Lê Thiết Thảo 
Copyright by © 2005 Vietnam Ministry of Foreign Affairs - Office in HCM City Email: Banbientap@mofahcm.gov.vn