Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Kiến thức ngoại giao và Ngoại ngữ (CEFALT)


Địa chỉ: 87 Trần Quốc Thảo, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 8) 39325830 - 39325836 Fax: (84 8) 39320008

Website: www.cefalt.edu.vn

Giám đốc: Ông Lê Quang Long, Phó Giám đốc Sở kiêm Giám đốc CEFALT

Phó Giám đốc: Bà Hồ Thị Kiều Loan

Chức năng

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngoại giao và ngoại ngữ, chủ yếu cho đội ngũ cán bộ các tỉnh thành phía Nam.

Nhiệm vụ

Xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ duyệt kế hoạch các khóa đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng theo kế hoạch đã được duyệt gồm:

Bồi dưỡng kiến thức ngoại giao, thông tin về chính trị đối ngoại và kinh tế đối ngoại cho những người làm công tác đối ngoại ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam;

Đào tạo đội ngũ biên, phiên dịch các ngoại ngữ thông dụng;

Bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho các đối tượng có nhu cầu, trước hết là những người làm công tác đối ngoại.

Quyền hạn

Được phép làm việc với các đơn vị chuyên ngành trong nước và với những cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài khi có nhu cầu nhằm phục vụ cho chức năng và nhiệm vụ của CEFALT;

Được phép thu, chi lệ phí đào tạo theo những quy định hiện hành của Nhà nước.

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 05-12-2014