Phóng viên nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

Gửi câu hỏi/góp ý cho chúng tôi


Phóng viên nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phải được cấp phép

Hỏi: Một cơ quan Việt Nam có được phép tiếp và làm việc với phóng viên nước ngoài hay ngược lại các phóng viên nước ngoài có được phép phỏng vấn các cơ quan Việt Nam khi chưa có ý kiến của Sở Ngoại vụ TPHCM (hay Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao, Trung tâm Báo chí Bộ Ngoại giao?) (tvkim@fmail...)

Đáp: Mọi hoạt động của phóng viên báo chí nước ngoài tại Việt Nam phải được Vụ Thông tin Báo chí Bộ Ngoại giao cấp phép và được các cơ quan chuyên trách như Sở Ngoại vụ TPHCM hay Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao, Trung tâm Báo chí Bộ Ngoại giao) hướng dẫn như quy định tại Điều 6, 7, 13, Chương II, Quy chế “Quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam” (ban hành kèm theo Nghị định số 67/CP, ngày 31/10/1996 của Chính phủ). Do đó các cơ quan Việt Nam cần có ý kiến của các cơ quan chuyên trách, mà ở các tỉnh thành phía Nam là Sở Ngoại vụ TPHCM, trước khi làm việc với phóng viên nước ngoài.


Công ty du lịch không được phép quản lý và hướng dẫn hoạt động của phóng viên nước ngoài

Hỏi: Chúng tôi là công ty lữ hành du lịch quốc tế, chúng tôi có được phép quản lý và hướng dẫn các hoạt động của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam hay không? Khách du lịch của chúng tôi nếu là phóng viên, khi sang Việt Nam du lịch có được phép hoạt động báo chí không? (azn@vnn...)

Đáp: Phóng viên nước ngoài vào hoạt động báo chí tại Việt Nam phải được sự hướng dẫn của một cơ quan chuyên trách được Bộ Ngoại giao chấp nhận theo quy định của Điều 7, Chương II, Quy chế “Quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam” (ban hành kèm theo Nghị định số 67/CP, ngày 31/10/1996 của Chính phủ). Các cơ quan được Bộ Ngoại giao chấp nhận được quản lý hoạt động của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam là Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao, Trung tâm Báo chí Bộ Ngoại giao và tại các tỉnh thành phía Nam từ Thừa Thiên – Huế trở vào là Sở Ngoại vụ TPHCM. Như vậy công ty không được phép quản lý và hướng dẫn hoạt động của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam.

Phóng viên nước ngoài muốn vào Việt Nam hoạt động báo chí phải gửi đơn xin phép đến Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao hay đến các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài để được cấp giấy phép hoạt động báo chí. Phóng viên nước ngoài vào Việt Nam du lịch không được phép hoạt động báo chí như quy định tại Điều 20 Chương II, Quy chế “Quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam” (ban hành kèm theo Nghị định số 67/CP, ngày 31/10/1996 của Chính phủ).


Gửi câu hỏi/góp ý cho chúng tôi

 

 
Copyright by © 2005 Vietnam Ministry of Foreign Affairs - Office in HCM City Email: Banbientap@mofahcm.gov.vn