Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Điều kiện để cấp/gia hạn hộ chiếu công vụ


Gửi câu hỏi/góp ý cho chúng tôi


Làm việc ở công ty cổ phần nhưng nhà nước không nắm cổ phần chi phối có được cấp hộ chiếu công vụ không?

Hỏi: Công ty chúng tôi trước đây là doanh nghiệp nhà nước, nay chuyển sang cổ phần, nhưng nhà nước không nắm cổ phần chi phối (dưới 50%). Cán bộ của công ty chúng tôi thường xuyên phải đi công tác, giao dịch ở nước ngoài. Vậy xin hỏi các cán bộ chủ chốt của công ty chúng tôi có được tiêu chuẩn cấp hộ chiếu công vụ không? Nếu được cấp thì làm thủ tục như thế nào, ở đâu? (hatraco@fmail...)

Đáp: Nghị định 05/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định hộ chiếu công vụ chỉ được cấp cho các doanh nghiệp nhà nước. Nay công ty đã chuyển sang cổ phần thì không thuộc vào diện được cấp hộ chiếu công vụ nữa. Đề nghị công ty liên hệ với Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an để làm hộ chiếu phổ thông.


Làm việc tại công ty cổ phần do nhà nước nắm cổ phần chi phối có được cấp hộ chiếu công vụ không?

Hỏi: Hiện nay tôi đang công tác tại một Công ty Cổ phần Cơ điện miền Trung (vốn nhà nước chiếm 51%) và đang giữ cương vị là Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm chức danh Giám đốc Công ty. Tôi đi làm hộ chiếu công vụ nhưng không được cấp và được giải thích rằng trường hợp của tôi không đủ điều kiện để được cấp hộ chiếu công vụ vì công tác tại công ty cổ phần chứ không phải là doanh nghiệp nhà nước. Khoản 2, điều 7, Nghị định 05/2000/NĐ–CP ngày 3-3-2000 (về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam) quy định hộ chiếu công vụ cấp cho công dân Việt Nam là cán bộ từ cấp phòng trở lên và kế toán trưởng của các doanh nghiệp Nhà nước.

Tuy nhiên theo như tôi được biết thì Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội tại Chương 1: Những quy định chung, Điều 4: Giải nghĩa từ ngữ có viết như sau: “Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp trong đó nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ”. căn cứ vào điều nêu trên thì công ty chúng tôi vẫn là doanh nghiệp nhà nước và tôi có đủ điều kiện để làm hộ chiếu công vụ. Vậy rất mong được sự trả lời của quý cơ quan. (giangdh@evn.com...)

Đáp: Sở Ngoại vụ TPHCM xin trả lời câu hỏi của ông như sau: Người thuộc diện được cấp hộ chiếu công vụ quy định tại khoản 2, điều 7, Nghị định 05/2000/NĐ-CP ngày 03-3-2000 (về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam) là cán bộ từ cấp phòng trở lên và kế toán trưởng của các doanh nghiệp Nhà nước được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 25-4-1995 do Thủ tướng Chính phủ, hoặc Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập).

Nghị định 05/2000/NĐ-CP có trước Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 nên hiện nay các cơ quan chức năng của Nhà nước đang trình Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định 05/2000/NĐ-CP. Chúng tôi sẽ thông tin đến ông ngay khi có hướng dẫn mới.


Cán bộ hợp đồng có được đi công tác nước ngoài bằng hộ chiếu công vụ không?

Hỏi: Tôi là cán bộ của một đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc một cơ quan quản lý nhà nước (hình thức hợp đồng). Nay tôi được UNBD tỉnh/thành phố có quyết định cử đi nước ngoài công tác trong thời gian dưới 30 ngày. Xin hỏi tôi có được làm hộ chiếu công vụ hay phải làm hộ chiếu phổ thông? (chungph.diza@yahoo…)

Đáp: Nghị định 05/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định nếu là cán bộ dạng hợp đồng thì sử dụng hộ chiếu phổ thông để đi công tác. Do vậy, đề nghị ông/bà đến Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an để làm hộ chiếu phổ thông.


Quyết định cử đi công tác nước ngoài phải có chữ ký trực tiếp, không sao chụp

Hỏi: Tôi là cán bộ nhà nước được cử đi công tác nước ngoài. Khi làm thủ tục xin cấp hộ chiếu công vụ, vì sao Quyết định cử đi công tác của cơ quan thẩm quyền cho tôi mặc dù đã có mộc đỏ nhưng chữ ký photo đã không được Sở Ngoại vụ chấp nhận? (tamlv@mot.gov...)

Đáp: Thông tư số 04/2000/TT-BNG ngày 08/1/2000 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Nghị định 05/2000/CP-NĐ của Chính phủ, quy định rõ văn bản cử hoặc cho phép đi nước ngoài phải do người có thẩm quyền ký trực tiếp (không dùng chữ ký sao chụp) và đóng dấu cơ quan. Đề nghị ông/bà làm lại quyết định cử đi công tác của mình cho hợp lệ.


Quyết định cử đi công tác nước ngoài đi kèm với hộ chiếu công vụ

Hỏi: Khi tôi đi gia hạn hộ chiếu công vụ, tại sao phải có quyết định cử đi công tác của cơ quan có thẩm quyền, mặc dù hộ chiếu còn giá trị dưới 06 tháng. (thanhtam@trade...)

Đáp: Theo quy định của Nghị định 05/2000/CP-NĐ, hộ chiếu công vụ cấp cho cán bộ đi công tác nước ngoài để thực hiện “nhiệm vụ chính thức” do cơ quan nhà nước giao. Do đó, cán bộ khi đi công tác nước ngoài (mặc dù đã có hộ chiếu công vụ rồi) cũng cần phải có quyết định cử đi công tác của cơ quan có thẩm quyền.


Sở Ngoại vụ TPHCM không cấp hộ chiếu công vụ cho cán bộ các cơ quan phía Bắc

Hỏi: Tại sao Sở Ngoại vụ TPHCM từ chối cấp hộ chiếu công vụ cho các trường hợp cán bộ các Văn phòng đại diện tại TPHCM của các cơ quan có trụ sở chính tại phía Bắc (ví dụ như các công ty con tại TPHCM…), quyết định cử đi công tác do cơ quan chủ quản (ở phía Bắc) cấp? (vanlamnguyen@moj...)

Đáp: Theo phân cấp quản lý của Bộ Ngoại giao, Sở Ngoại vụ TPHCM chỉ chịu trách nhiệm giải quyết các trường hợp thuộc các tỉnh phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào). Do đó các trường hợp nêu trên phải đến Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao để được hướng dẫn giải quyết.


Người có thẩm quyền ký quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài

Hỏi: Tôi là cán bộ một sở của một thành phố trực thuộc trung ương. Đề nghị Sở Ngoại vụ cho biết hiện nay, Giám đốc các sở, ban, ngành có thẩm quyền ký quyết định cử đi công tác nước ngoài cho cán bộ cơ quan mình để xin cấp hộ chiếu công vụ hay không? (duongvt@dpi...)

Đáp: Theo Điều 15, Nghị định 05/2000/CP-NĐ ngày 3/3/2000 của Chính phủ, Thủ trưởng cấp Bộ, cấp Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm ký quyết định cử đi công tác nước ngoài cho cán bộ, công chức, nhân viên trong các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, Thủ trưởng cấp Bộ, cấp Ủy ban Nhân dân tỉnh có thể ủy quyền cho Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện trực thuộc Bộ; sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh quyết định việc cử đi công tác nước ngoài.

Thực tế hiện nay, ngoài một số công ty và trường đại học được Bộ Công nghiệp và Bộ Giáo dục và Đào tạo ủy quyền quyết định, Sở Nội vụ TP Vũng Tàu là sở duy nhất được UBND ủy quyền và đăng ký con dấu, chữ ký cho Cục lãnh sự - Bộ Ngoại giao và Sở Ngoại vụ TPHCM về thẩm quyền quyết định cử cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài.


Gửi câu hỏi/góp ý cho chúng tôi

 

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 25-08-2006