Trang chủ     Đăng ký nhận tin    Ý kiến bạn đọc   Liên kết website English 
Thứ năm, ngày 17 tháng 04 năm 2014 Tìm kiếm
 Tìm kiếm nâng cao

Quy định đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức Bộ Ngoại giao


       BỘ NGOẠI GIAO
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 2012

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI THÍ SINH THAM DỰ

KỲ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BỘ NGOẠI GIAO

1. Có mặt trước cửa phòng thi trước giờ thi 30 phút.

2. Xuất trình Thẻ Dự thi và Chứng minh thư nhân dân/giấy tờ tùy thân hợp pháp khác (có dán ảnh) để giám thị phòng thi đối chiếu khi gọi vào phòng thi.

3. Ngồi đúng chỗ theo số báo danh; để Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ khác lên mặt bàn để giám thi phòng thi kiểm tra khi cần thiết.

4. Chỉ được mang vào phòng thi bút viết. Không mang vào phòng thi điện thoại di động, máy ghi âm, máy tính, thiết bị điện tử, các phương tiện thông tin khác... và các loại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung thi trong phòng thi (trừ trường hợp đề thi có quy định khác).

5. Chỉ sử dụng loại giấy thi và giấy nháp được phát để làm bài thi. Ghi đầy đủ các mục quy định trong giấy làm bài thi. Mỗi tờ giấy thi phải có đủ chữ ký của 02 giám thị phòng thi; bài thi không có đủ chữ ký của 02 giám thị phòng thi được xem là không hợp lệ.

6. Trong các phần thi ngoại ngữ, chỉ sử dụng từ điển giấy, đơn ngữ (VD: Anh-Anh...), không có chữ viết tay bên trong; không sử dụng bất kỳ loại từ điển nào khác.

7. Bài thi chỉ được viết bằng một loại mực có MÀU XANH hoặc MÀU ĐEN. Không sử dụng các loại mực màu khác như mực tím, mực nhũ, mực phản quang, mực đỏ, bút chì, bút tẩy trắng... trong bài thi. 

8. Trừ phần ghi bắt buộc trên trang phách, thí sinh không được ghi họ tên, chữ ký, chức danh hoặc các dấu hiệu khác trong bài thi.

9. Giữ trật tự và không hút thuốc trong phòng thi.

10. Không trao đổi với người khác trong thời gian thi; không trao đổi giấy thi, giấy nháp, không quay cóp bài thi của thí sinh khác hoặc có bất kỳ một hành động gian lận nào khác để đạt được kết quả thi tốt hơn.

11. Nếu cần hỏi điều gì, phải hỏi công khai giám thị phòng thi.

12. Trường hợp cần viết lại thì gạch chéo hoặc gạch ngang phần đã viết trong bài thi (trừ trường hợp đề thi có quy định khác).

13. Chỉ được ra ngoài phòng thi sau hơn một nửa thời gian làm bài và phải được sự đồng ý của giám thị phòng thi. Không giải quyết cho thí sinh ra ngoài phòng thi đối với môn thi có thời gian dưới 60 phút. Trong trường hợp thí sinh có đau, ốm bất thường, thí sinh phải báo cáo giám thị phòng thi và giám thị phòng thi phải báo ngay cho Trưởng Ban Coi thi xem xét, giải quyết.

14. Ngừng làm bài và nộp bài cho giám thị phòng thi ngay sau khi giám thị phòng thi tuyên bố hết thời gian làm bài thi. Ghi rõ số tờ, số trang của bài thi đã nộp và ký vào danh sách nộp bài. Trường hợp không làm được bài, thí sinh cũng phải nộp lại giấy thi.

XỬ LÝ VI PHẠM ĐỐI VỚI THÍ SINH

1. Thí sinh vi phạm nội quy thi đều phải lập biên bản và tùy theo mức độ vi phạm, thí sinh sẽ bị xử lý kỷ luật theo các hình thức sau:

a) Khiển trách: áp dụng đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi:

- Cố ý ngồi không đúng chỗ ghi số báo danh của mình;

- Trao đổi với người khác đã bị nhắc nhở nhưng vẫn không chấp hành;

- Mang tài liệu vào phòng thi nhưng chưa sử dụng (trừ trường hợp đề thi có quy định được mang tài liệu vào phòng thi).

Hình thức kỷ luật khiển trách do giám thị phòng thi lập biên bản và công bố công khai tại phòng thi. Thí sinh bị khiển trách ở bài thi nào sẽ bị trừ 20% kết quả điểm thi của bài thi đó.

b) Cảnh cáo: áp dụng đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi:

- Đã bị khiển trách nhưng vẫn tiếp tục vi phạm nội quy phòng thi;

- Sử dụng tài liệu trong phòng thi (trừ trường hợp đề thi có quy định được sử dụng tài liệu trong phòng thi);

- Trao đổi giấy nháp, bài thi cho nhau;

- Chép bài của người khác;

- Sử dụng điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính và các phương tiện thông tin khác trong phòng thi (trừ trường hợp đề thi có quy định khác).

Hình thức kỷ luật cảnh cáo do giám thị phòng thi lập biên bản, thu tang vật và công bố công khai tại phòng thi. Thí sinh bị cảnh cáo ở bài thi nào thì sẽ bị trừ 40% kết quả điểm thi của bài thi đó.

c) Đình chỉ thi: áp dụng đối với thí sinh vi phạm đã bị lập biên bản cảnh cáo nhưng vẫn cố tình vi phạm nội quy thi;

Hình thức kỷ luật đình chỉ thi do Trưởng Ban Coi thi quyết định và công bố công khai tại phòng thi. Thí sinh bị đình chỉ thi môn nào thì bài thi môn đó được chấm điểm 0.

d) Hủy bỏ kết quả thi: áp dụng đối với thí sinh phát hiện đánh tráo bài thi, thi hộ hoặc đã bị xử lý kỷ luật ở bài thi trước, nhưng bài thi sau vẫn cố tình vi phạm nội quy đến mức cảnh cáo.

đ) Nếu thí sinh vi phạm ở mức độ nghiêm trọng, cố ý gây mất an toàn trong phòng thi thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Các trường hợp thí sinh vi phạm nội quy thi phải lập biên bản thì 02 giám thị phòng thi và thí sinh phải ký vào biên bản. Sau khi lập biên bản và công bố công khai tại phòng thi, giám thị phòng thi phải báo cáo ngay với Trưởng Ban Coi thi.

3. Thí sinh có quyền tố giác những người vi phạm nội quy, quy chế thi cho giám thị, Trưởng Ban Coi thi hoặc Hội đồng Tuyển dụng.

 
Quay lại Đầu trang In trang Gửi mail

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: Banbientap@mofa.gov.vn 
Hiển thị tốt nhất với Internet Explorer. Best viewed with Internet Explorer