Trang chủ     Đăng ký nhận tin    Ý kiến bạn đọc   Liên kết website English 
Thứ hai, ngày 23 tháng 04 năm 2018 Tìm kiếm
 Tìm kiếm nâng cao

Danh mục và tóm tắt các nội dung Hiệp định tương trợ tư pháp


DANH MỤC CÁC NƯỚC KÝ HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỚI VIỆT NAM

(tính đến 30/8/2004)

* * *

Số TT

Tên nước

Ngày ký

Ghi chú

1

Ba Lan

22/3/1993

Đang có hiệu lực

2

Bêlarút

14/9/2000

Đang có hiệu lực

3

Bungari

3/10/1986

Đang có hiệu lực

4

CHDCND Triều Tiên

4/5/2002

Chưa có hiệu lực

5

Cu Ba

30/11/1984

Đang có hiệu lực

6

Hungari

18/1/1985

Đang có hiệu lực

7

Lào

6/7/1998

Đang có hiệu lực

8

Liên Xô (cũ)

10/12/1981

Nga đang kế thừa

9

Mông Cổ

17/4/2000

Đang có hiệu lực

10

Nga

25/8/1998

Chưa có hiệu lực

11

Pháp

24/2/1999

Đang có hiệu lực

12

Tiệp Khắc

12/10/1982

CH Séc và CH Xlôvakia kế thừa

13

Trung Quốc

19/10/1998

Đang có hiệu lực

14

Ucraina

6/4/2000

Đang có hiệu lực

15

Hàn Quốc

15/9/2003

Chưa có hiệu lực

Một số nội dung chính của các Hiệp định tương trợ tư pháp như sau:

- Về bảo hộ pháp lý: Công dân của Bên ký kết này được hưởng trên lãnh thổ của Bên ký kết kia sự bảo hộ pháp lý đối với các quyền nhân thân và tài sản như công dân của Bên ký kết đó.

- Có một số chức năng của cơ quan lãnh sự được quy định trong các HĐTTTP như: tống đạt giấy tờ, phối hợp xử lý việc dẫn độ, uỷ thác tư pháp, thầm quyền giải quyết một số công việc về hôn nhân và gia định của cơ quan lãnh sự (kết hôn, nuôi con nuôi, đỡ đầu...) và pháp luật áp dụng đối với một số quan hệ dân sự có nhân tố nước ngoài ( chủ yếu là quan hệ hôn nhân và gia định giữa công dân Việt Nam với côgn dân nước ký hiệp định) làm cơ sở cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, quy định việc cung cấp các giáy tờ về hộ tịch cho cơ quan lãnh sự, việc miễn hợp pháp hoá lãnh sự các giấy tờ, tài liệu...

 
Quay lại Đầu trang In trang Gửi mail

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: Banbientap@mofa.gov.vn 
Hiển thị tốt nhất với Internet Explorer. Best viewed with Internet Explorer