Trang chủ     Đăng ký nhận tin    Ý kiến bạn đọc   Liên kết website English 
Thư tư, ngày 22 tháng 02 năm 2017 Tìm kiếm
 Tìm kiếm nâng cao

Công nghiệp phát triển 3 nhóm ngành trọng điểm

Theo thống kê của Bộ Công nghiệp, giai đoạn 2001-2005, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 16%/năm; giá trị gia tăng bình quân 10,1%; tỷ lệ đóng góp vào tăng trưởng tăng từ 36,7% lên 4%. nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân từ 2006-2010 đạt 7,5-8%, ngành công nghiệp đặt chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2010, tỷ trong công nghiệp-xây dựng chiếm 43-44% GDP cả nước.

Theo Bộ trưởng Công nghiệp Hoàng trung Hải, để hoàn thành mục tiêu nói trên vào năm 2010, công nghiệp phải tập trung vào 3 nhóm ngành trọng điểm:

1. Đối với nhóm ngành có lợi thế cạnh trạnh:

Dệt may đạt kim ngạch xuất khẩu 10 tỷ USD; Da giầy đáp ứng 86% nhu cầu nội địa, kim ngạch xuất khẩu đạt 6,5 tỷ USD và chiếm tỷ trọng 11% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp; Cơ khí đóng tàu, nôị địa hoá 60%, đóng mới tàu dầu 100 nghìn tấn, sửa chữa được tàu 400 nghìn tấn; Điện tử xuất khẩu đạt 3,5 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 2,48% giá trị sản xuất toàn ngành; Chế biến nông, lâm, thuỷ sản chiếm tỷ trọng 30,43% giá trị sản xuất toàn ngành.

2. Đối với nhóm ngành tư liệu sản xuất như ngành điện: đạt 112,6-117,3 tỷ kWh vào năm 2010, điện thương phẩm đạt 97,1-101,1 tỷ kWh, đáp ứng cơ bản nhu cầu, đạt 4,48% giá trị sản xuất toàn ngành; Dầu khí: sản lượng khai thác đạt 19,86 triệu tấn vào 2010 đáp ứng nhu cầu nhà máy lọc dầu Dung Quất khoảng 6 triệu tấn, còn lại để xuất khẩu. Năm 2009, dự báo nhà máy Dung Quất sẽ cho sản lượng 4,74 triệu tấn và 2010 ước đạt 5,92 triệu tấn, đáp ứng 30-35% tổng nhu cầu xăng dầu vào 2010 là 17,6 triệu tấn. Sản lượng khí vào năm 2010 ước đạt 11 tỷm3; Ngành than: đến 2010 sản xuất 40 triệu tấn than sạch, đáp ứng đủ nhu cầu; Ngành thép: sản xuất đạt 6,3-6,5 triệu tấn thành phẩm, đáp ứng 100% nhu cầu thép xây dựng và 50% nhu cầu phôi; Hoá chất cơ bản: sản xuất 1,7 triệu tấn lân đáp ứng 100% nhu cầu, 3 triệu tấn NPK và 2 triệu urê; Xi măng: tăng trưởng 10%/năm, tương đương sản lượng 45 triệu tấn vào 2010…

3. đối với nhóm công nghiệp tiềm năng như sản xuất linh kiện điện tử, phần mềm, hoá dược, hoá mỹ phẩm, chất tẩy, cơ khí chế tạo… phấn đấu đến năm 2010, giá trị xuất khẩu sản phẩm phần mềm 300-400 triệu USD; nâng tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp cơ khí chế tạo lên 9,47% và tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp hoá dược lên 3,96% so với toàn ngành…

Bộ Công nghiệp đã đề xuất một số nhóm giải pháp:

Đối với doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh thực hiện chuyển dịch cơ cấu sản phẩm công nghiệp theo hướng gia tăng các sản phẩm chế biến, chế tạo, ưu tiên tập trung cho các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu, giá trị gia tăng cao như cơ khí chế tạo, thiết bị điện, điện tử -máy vi tính, sản phẩm nhựa, thực phẩm chế biến . Các doanh nghiệp phải tự cắt giảm tối đa chi phí, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao năng suất, hạ gí thành để tăng tính cạnh tranh trong sản phẩm…Ngoài ra cần đẩy mạnh hoạt động đầu tư, nghiên cứu thị trường, giải pháp tạo nguồn vốn, lành mạnh hoá tài chính doanh nghiệp…đối với hoạt động của cơ quan quản lý…

 
Quay lại Đầu trang In trang Gửi mail

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: Banbientap@mofa.gov.vn 
Hiển thị tốt nhất với Internet Explorer. Best viewed with Internet Explorer