Cơ quan đại diện nước ngoài tại TP.HCM Hợp tác quốc tế của TP.HCM
 Thư tư, ngày 21-11-2018 Chào mừng bạn đến với trang thông tin của Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh - Số điện thoại đường dây nóng của Bộ phận Hợp pháp hóa – Chứng nhận lãnh sự: (84-8) 38298589
Công cụ làm việc cá nhân

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Hy Lạp, Cộng hòa Bun-ga-ri và Ru-ma-ni

(MOFA) - Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp Ni-cốt Cốt-di-át (Nikos Kotzias), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bun-ga-ri Ê-ka-tê-ri-na Ra-ha-rê-va (Ekaterina Zaharieva) và Bộ trưởng Ngoại giao Ru-ma-ni Tê-ô-đo Mê-lét-ca-nu (Teodor Melescanu), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phu nhân sẽ thăm chính thức Cộng hòa Hy Lạp từ ngày 01-02/7/2018, Cộng hòa Bun-ga-ri từ ngày 03-05/2018 và Ru-ma-ni từ ngày 06-07/7/2018./.

    Tìm kiếm

    


 

Số lượt truy cập.