Cơ quan đại diện nước ngoài tại TP.HCM Hợp tác quốc tế của TP.HCM
 Thư tư, ngày 19-09-2018 Chào mừng bạn đến với trang thông tin của Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh - Số điện thoại đường dây nóng của Bộ phận Hợp pháp hóa – Chứng nhận lãnh sự: (84-8) 38298589
Công cụ làm việc cá nhân

Cuộc họp lần thứ 10 Nhóm công tác APEC về chống khủng bố (CTWG) tại thành phố Hồ Chí Minh

(MOFA) - Ngày 18-19/8/2017, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp lần thứ 10 Nhóm công tác APEC về chống khủng bố (CTWG), với sự tham gia của 17 nền kinh tế thành viên (Úc, Bru-nây, Chi-lê, Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ma-lay-xi-a, Mê-xi-cô, Pa-pua Niu Ghi-nê, Phi-líp-pin, Nga, Đài Loan, Thái Lan, Hoa Kỳ, Việt Nam).

Chương trình nghị sự của cuộc họp gồm 20 đề mục thảo luận, thể hiện sự quan tâm chung của các nền kinh tế APEC đối với vấn đề khủng bố, dù đây là nội dung mang tính hỗ trợ, tạo tiền đề xây dựng, củng cố môi trường ổn định thực hiện mục tiêu chung về phát triển kinh tế của APEC.

Đoàn Việt Nam, với sự tham gia của đại diện các bộ ban ngành như Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước, đã tham gia thảo luận tích cực tại hầu hết các đề mục của cuộc họp và được các nền kinh tế đánh giá cao. Thông qua đó, ta cũng xác định các hoạt động hợp tác phù hợp với chủ trương và lợi ích của Việt Nam./.

    Tìm kiếm

    


 

Số lượt truy cập.