Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Hoạt động đối ngoại của Việt Nam

20-02-2017 Video clip thành tựu đối ngoại Việt Nam 2016
21-02-2017 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Perfecto Yasay
20-02-2017 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi
21-02-2017 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN
18-02-2017 Tiếp tục đưa tin về các hoạt động của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm nước G20
21-02-2017 Điện thăm hỏi gửi Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga
17-02-2017 Các hoạt động của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm G20
22-12-2016 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh Tiếp Giám đốc quốc gia World Bank tại Việt Nam
23-12-2016 CÁC HOẠT ĐỘNG SONG PHƯƠNG CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG, BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO PHẠM BÌNH MINH TẠI SIÊM RIỆP, CĂM-PU-CHIA
23-12-2016 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mê Công – Lan Thương lần thứ hai
17-01-2017 Bộ Ngoại giao triển khai nhiệm vụ năm 2017
20-01-2017 Báo chí làm lan tỏa thành tựu đối ngoại
09-01-2017 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ cộng hòa Séc Ma-rờ-tin Cờ-lê-pét-cô
17-01-2017 Kỷ niệm 67 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc
05-01-2017 Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gặp gỡ báo chí đầu năm 2017
10-01-2017 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác Vương Quốc Tây Ban Nha
06-01-2017 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Thụy Điển Pe-ê-rích Hếch-Béc (Pereric Högberg)
11-01-2017 PHÓ THỦ TƯỚNG, BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO PHẠM BÌNH MINH TIẾP QUỐC VỤ KHANH BỘ NGOẠI GIAO VÀ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI HUNG-GA-RI BO-LỐC CHO-BO
02-01-2017 Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế
16-02-2017 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp Bộ trưởng Ngoại giao Đức Sigmar Gabriel