Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm chính thức Vương quốc Thái Lan từ ngày 17 – 19/8/2017.

(MOFA 13/8/2017) Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Pra-dút Chan-o-cha (Prayut Chan-o-cha), Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ thăm chính thức Vương quốc Thái Lan từ ngày 17 – 19/8/2017.