Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Điện mừng Tổng thống Cộng hòa Cáp-ve

(MOFA) - Nhân dịp Tổng thống nước Cộng hòa Cáp-ve (The Republic of Cabo Verde) José Maria Neves (Giô-dế Ma-ri-a Nê-vớts) nhậm chức, ngày 10/11/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng./.