Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Điện mừng Thủ tướng và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản

(MOFA) - Ngày 10 tháng 11 năm 2021, nhân dịp ngài Kishida Fumio (Ki-si-đa Phư-mi-ô) được Quốc hội Nhật Bản bầu lại làm Thủ tướng, ngài Hosoda Hiroyuki (Hô-sô-đa Hi-rô-yu-ki) được bầu làm Chủ tịch Hạ viện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi Thư chúc mừng.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi Thư chúc mừng ngài Hayashi Yoshimasa (Ha-i-a-si I-ô-si-ma-sa) được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản.