Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Ăng-gô-la

(MOFA) - Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 46 Quốc khánh nước Cộng hòa Ăng-gô-la (The Republic of Angola) (11/11/1975 - 11/11/2021), ngày 11/11/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng đến Tổng thống nước Cộng hòa Ăng-gô-la João Manuel Gonçalves Lourenço (Giô-ao Ma-nu-en Gôn-xa-vét Lô-ren-xô).

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hoà Ăng-gô-la Téte António (Têt-tờ An-tô-ni-u)./.