Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Điện thăm hỏi vụ nổ tại khách sạn Xa-ra-tô-ga ở Cu-ba

(MOFA) - Được tin vụ nổ ngày 06/5/2022 tại khách sạn Xa-ra-tô-ga (Saratoga) ở thủ đô La Ha-ba-na, Cu-ba, gây mất mát đau thương về người và thiệt hại về tài sản, ngày 07/5/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới đồng chí Miguel Díaz-Canel (Mi-ghên Đi-át Ca-nên), Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cu-ba; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi tới đồng chí Manuel Marrero Cruz (Ma-nu-ên Ma-rê-rô Cơ-rút), Thủ tướng nước Cộng hòa Cu-ba; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện thăm hỏi tới đồng chí Esteban Lazo Hernandez (Ết-xtê-ban La-xô Héc-nan-đết), Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cu-ba.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện thăm hỏi tới đồng chí Bruno Rodriguez Parrilla, Bộ trưởng Ngoại giao Cu-ba (Bru-nô Rô-đri-ghết Pa-ri-gia)./.