Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Điện mừng Tổng thống Hung-ga-ri

(MOFA) - Nhân dịp Bà Novák Katalin (Nô-vác Co-to-lin) nhậm chức Tổng thống Hung-ga-ri, ngày 10/05/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng./.