Lãnh đạo TPHCM tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít

Chiều 28/3/2013 , Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít do ông Baby Marian Alexandar, Ủy viên Bộ Chính trị dẫn đầu đến chào xã giao.

Bày tỏ vui mừng đón đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít đến thăm TPHCM, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua khẳng định nhân dân Việt Nam cũng như Đảng bộ và nhân dân TPHCM luôn biết ơn những tình cảm mà Ấn Độ, đặc biệt là Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít, nhân dân Ấn Độ dành cho Việt Nam trong quá trình đấu tranh giành độc lập cũng như xây dựng và phát triển đất nước. Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ là quan hệ đối tác chiến lược trong tất cả các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đào tạo, hạ tầng giao thông, khoa học công nghệ...  mong rằng Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít trong thời gian tới sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của hai nước, trong đó có TPHCM trên nhiều lĩnh vực.

Đáp từ, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít Baby Marian Alexandar khẳng định quan hệ Việt Nam - Ấn Độ ngày càng phát triển trên các lĩnh vực, mong rằng TPHCM tiếp tục tăng cường góp phần thúc đẩy quan hệ của hai Đảng, hai Nhà nước và phát triển chiến lược về lĩnh vực văn hóa, giáo dục, kinh tế, thương mại…

(DT, Sở Ngoại vụ TPHCM)

 
Copyright by © 2005 Vietnam Ministry of Foreign Affairs - Office in HCM City Email: Banbientap@mofahcm.gov.vn