Trao đổi lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt và Nhật

Sáng 29/10, cuộc Trao đổi lý luận lần thứ tư giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản với chủ đề “Chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ 21” đã khai mạc tại thành phố Đà Nẵng.

Đoàn đại biểu Đảng ta do ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dẫn đầu. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản do ông Ogata Yasuo, Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản, Trưởng Ban Quốc tế, Thành viên Ban Lãnh đạo Viện Khoa học Xã hội Đảng Cộng sản Nhật Bản, dẫn đầu.

Sau lời khai mạc của đồng chí Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và lời chào mừng của Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, các đại biểu đã nghe hai báo cáo đề dẫn quan trọng của hai đồng chí Trưởng đoàn: Báo cáo của ông Đinh Thế Huynh, Trưởng Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam với nhan đề “Chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội hiện nay” và báo cáo của ông Ogata Yasuo, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản với nhan đề: “Chủ nghĩa tư bản hiện đại và xu thế phát triển của chủ nghĩa xã hội.”

(HV, Sở Ngoại vụ THCM)

 

 
Copyright by © 2005 Vietnam Ministry of Foreign Affairs - Office in HCM City Email: Banbientap@mofahcm.gov.vn