Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Hội thảo “Vốn đầu tư tư nhân vào Đông Nam Á”

Gần 200 nhà quản lý quỹ hoạt động tại Việt Nam và trên thế giới cùng các doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia hội thảo “Vốn đầu tư tư nhân vào Đông Nam Á” tổ chức ngày 6-7/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội thảo này do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Trung tâm Đầu tư tài chính tư nhân toàn cầu Thunderbird (TPEC) của Mỹ tổ chức.

Trong hai ngày hội thảo, các diễn giả sẽ tập trung trao đổi, thảo luận về triển vọng kinh tế và tình hình vốn đầu tư tư nhân ở khu vực Đông Nam Á, trình bày chiến lược của các quỹ đầu tư khi vào đây; giới thiệu khung pháp lý cho việc đầu tư, các chiến lược thẩm định đầu tư, thoái vốn, quản lý quỹ...

 

(HV, Sở Ngoại vụ TPHCM)

 


Các tin liên quan:
Tạo bởi banbientap
Cập nhật 19-05-2012