Hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự

 

    1. Thông tư 01/1999/TT-NG ngày 03-06-1999 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao v/v Quy định thể lệ hợp pháp hóa giấy tờ, tài liệu.
    2. Nghị định số 111/2011/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.
    3. Thông tư số 01/2012/TT-BNG hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

 

 

 
Copyright by © 2005 Vietnam Ministry of Foreign Affairs - Office in HCM City Email: Banbientap@mofahcm.gov.vn