Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động lễ tân


  1. Pháp lệnh về quyền ưu đãi miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam ban hành theo Lệnh của CTN số 25-L/CTN ngày 07-09-1993.
  2. Nghị định 73/CP ngày 30-07-1994 v/v Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
  3. Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG ngày 15-10-2007 của liên Bộ Công thương – Tài chính - Ngoại giao hướng dẫn việc tạm nhập khẩu, nhập khẩu hoặc mua miễn thuế tại Việt Nam, xuất khẩu, tái xuất khẩu và chuyển nhượng và tiêu hủy những vật dụng cần thiết phục vụ cho nhu cầu công tác và sinh hoạt của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.
  4. Quyết định 139/2000/QĐ-TTg ngày 04-12-2000 v/v Ban hành Quy chế về lãnh sự danh dự của nước ngoài tại Việt Nam.
  5. Thông tư 02/2001/TT-TCHQ ngày 29-05-2001 v/v Quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ôtô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu theo chế độ phi mậu dịch.
  6. Thông tư 08/2003/TT-BTC ngày 15-01-2003 hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
  7. Quyết định 2331/2004/QĐ-BYT ngày 06-07-2004 v/v ban hành Quy trình kiểm dịch y tế biên giới nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  8. Quyết định 13/2006/QĐ-BTC ngày 13-03-2006 về giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không.
  9. Công hàm số 945/NV-LT ngày 14-03-2006
  10. Thông tư 60/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý  thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25-05-2007 của Chính phủ.
  11. Mẫu biểu đề nghị hoàn thuế/phí (ban hành kèm thông tư 60/2007/TT-BTC)

 


Tệp đính kèm:

 
Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 04-03-2009