Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động thông tin, báo chí


    1. Luật Báo chí 2016 ngày 05/04/2016


     2. Nghị định 88/2014/NĐ-CP  Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam


    3. Thông tư 04/2014/TT-BTTTT hướng dẫn Nghị định 88/2012/NĐ-CP về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

    4. Thông tư 06_2012_TT-BNG về biểu mẫu thực hiện Nghị định 88/2012/NĐ-CP về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành

   5. Thông tư Liên tịch 01/2001/TTLT-BNG-TCBĐ ngày 26-09-2001 hướng dẫn việc phát hình đi quốc tế của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam qua mạng lưới viễn thông công cộng


Tệp đính kèm:

 
Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 27-03-2018