Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm tiếp đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Chămpasắc

Vào 5/9/2012, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đã tiếp ông Meksavăn Phômphithak, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khu vực bầu cử số 15, tỉnh Chămpasắc về công tác thành lập HĐND địa phương; chức năng, nhiệm vụ của HĐND TP và sự phối hợp công tác giữa Quốc hội, HĐND TP, HĐND cấp xã; đồng thời, tìm hiểu những đóng góp của HĐND vào các công tác phát triển xã hội và giải quyết khiếu nại của nhân dân.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm vui mừng đón đoàn và cho biết: TPHCM có 24 quận huyện, 322 phường xã, thị trấn; khoảng 1.900 khu phố; 23.500 tổ dân phố; 1,8 triệu hộ gia đình. Kinh tế xã hội TPHCM đang phát triển theo hướng dịch vụ, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp. Bên cạnh đó, TPHCM đang tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đề án thí điểm chính quyền đô thị; Ngoài ra, tập trung giải quyết các vấn đề về ô nhiễm môi trường, ngập nước và mạng lưới giao thông. Hiện nay, TPHCM thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận, huyện, phường; Song song đó, HĐND TP ngày càng tăng cường tiếp xúc cử tri, theo phương thức chia 24 tổ đại biểu tích cực lắng nghe ý kiến của cử tri ở địa bàn 24 quận, huyện, và các phường. Đặc biệt, các tổ đại biểu có chương trình tiếp xúc cử tri hàng tuần; phối hợp với địa phương tổ chức diễn đàn lắng nghe ý liến người dân… nhằm tích cực, nhanh chóng giải quyết các vấn đề người dân quan tâm. Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm rất mong đoàn đại biểu Quốc hội khu vực bầu cử số 15, tỉnh Chămpasắc, Lào chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của HĐND và Quốc hội của tỉnh và hy vọng quan hệ hợp tác giữa hai địa phương TPHCM và tỉnh Chăm pa sắc ngày càng phát triển bền vững.

Đáp từ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khu vực bầu cử số 15 Meksavăn Phômphithak cho biết hợp tác hữu nghị giữa TPHCM và tỉnh Chămpasắc trong thời gian qua đã phát triển trên các lĩnh vực: kinh tế, xã hội, giáo dục và đào tạo; đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực. Hiện nay, TPHCM có 37 dự án đầu tư tại tỉnh Chămpasắc. Ông nhấn mạnh: Chuyến đi này của đoàn nhằm học hỏi kinh nghiệm hoạt động của HĐND TPHCM và qua đó ngày càng nâng cao, thắt chặt quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương.

(DT, Sở Ngoại vụ TPHCM)


Các tin liên quan:
Tạo bởi banbientap
Cập nhật 14-09-2012
 

Số lượt truy cập.