Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Ấn Độ


Consulate General of the Republic of India

Flag An Do

Người đứng đầu

Ông Tổng Lãnh sự Deepak Mittal

Website

www.indembasy.com.vn

Văn phòng

55 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 38237050

Fax: (84-8) 38237047

Email: cgihcmc@hcm.vnn.vn

Giờ làm việc

08g30 – 12g30 và 13g30 – 17g30

từ thứ hai đến thứ sáu

Ngày nghỉ

Thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ

của Việt Nam, Ấn Độ

Ngày Quốc khánh

26 tháng 1

 

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 05-09-2013