Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Tổng Lãnh sự quán Canada


Consulate General of Canada

Flag_Canada

Người đứng đầu

Ông Tổng Lãnh sự Behzah Babakhani

Văn phòng

Phòng 1002, Tòa nhà Metropolitan

235 Đồng Khởi, Quận 1

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3827 9899

Fax: (84-28) 3827 9930

Email: hochi@international.gc.ca

Giờ làm việc

8:00 – 17:00 từ thứ Hai đến thứ Năm

8:00 đến 13:30 thứ Sáu

Ngày nghỉ

Nghỉ thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày nghỉ lễ

của Việt Nam và Canada

Ngày Quốc khánh

1 tháng 7

            Ngày thiết lập cơ quan tại TP. Hồ Chí Minh

14 tháng 11 năm 1995

 

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 30-05-2022