Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Cuba


Consulate General of the Republic of Cuba

Flag_CuBa

Người đứng đầu

Bà Tổng Lãnh sự Ariadne Feo Labrada

Văn phòng

45 Phùng Khắc Khoan, Quận 1

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3829 7350

Fax: (84-28) 3829 5293

Email: cubacons@hcm.fpt.vn

Giờ làm việc

8:00 – 11:30 và 13:30 – 16:30

 từ thứ Hai đến thứ Sáu

Nghỉ thứ Bảy, Chủ Nhật, các ngày nghỉ lễ

của Việt NamCuba

Ngày Quốc khánh

1 tháng 1

 

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 30-05-2022