Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Tổng Lãnh sự quán Malaysia


Consulate General of Malaysia

Flag_Malay

Người đứng đầu

Ông Tổng Lãnh sự Khairi Bin Omar

Văn phòng

2 Ngô Đức Kế, Quận 1

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 8299023

Fax: (84-8) 8299027

Ngày nghỉ

Thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ

của Việt NamMalaysia

Ngày Quốc khánh

31 tháng 8

 

 

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 31-12-2007