Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Tổng Lãnh sự quán Malaysia


Consulate General of Malaysia

Flag_Malay

Người đứng đầu

Bà Tổng Lãnh sự Wong Chia Chiann

Văn phòng

109 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền,

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3829 9023

Fax: (84-28) 3829 9027

Email: mwhochiminh@kln.gov.my

Ngày nghỉ

Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày nghỉ lễ

của Việt NamMalaysia

Ngày Quốc khánh

31 tháng 8

 

 

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 10-05-2021