Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Tổng Lãnh sự quán New Zealand


Consulate General of New Zealand

Flag_NewZealand

Người đứng đầu

Ông Tổng Lãnh sự Graham Scott Sims

Văn phòng

Phòng 909, tòa nhà Metropolitan

235 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 38226907

Fax: (84-8) 38226905

Giờ làm việc

08g30 – 17g00, từ thứ hai đến thứ sáu

Ngày nghỉ

Thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ

của Việt NamNew Zealand

Ngày Quốc khánh

6 tháng 2

 

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 08-01-2010