Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Tổng Lãnh sự quán New Zealand


Consulate General of New Zealand

Flag_NewZealand

Người đứng đầu

Ông Tổng Lãnh sự Joseph Barton Nelson

Văn phòng

Phòng 909, Tòa nhà Metropolitan

235 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84) 901807770

Fax: (84-28) 3822 6905

Email: nzconsulate.hcmc@nzte.govt.nz

Giờ làm việc

08:30 – 17:00, từ thứ Hai đến thứ Sáu

Ngày nghỉ

Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày nghỉ lễ

của Việt NamNew Zealand

Ngày Quốc khánh

6 tháng 2

 

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 21-10-2021