Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Pháp


Consulate General of the Republic of France

Flag_Phap

Người đứng đầu

Bà Tổng Lãnh sự Emmanuelle Pavillon-Grosser

Văn phòng

27 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3520 6800

Fax: (84-28) 3520 6829

Giờ làm việc

Từ thứ Hai đến thứ Sáu:
Tổng Lãnh sự quán:
9g00 – 12g00 sáng và theo lịch hẹn
Phòng thị thực (visa): 9g00 – 12g00 (chỉ tiếp theo lịch hẹn)
Phòng Hợp tác và Hoạt động văn hóa: 8g00 – 12g00 và 14g00 – 17g30


 

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 18-11-2021