Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan


The Royal Thai Consulate General

Flag_Thai

Người đứng đầu

Bà Tổng Lãnh sự Panpimon Suwannaphongse

Website

               www.thaiembasy.org/hochiminhcity

Văn phòng

77 Trần Quốc Thảo, Quận 3

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 39327637

Fax: (84-8) 39326002

Email: thaconho@hcm.vnn.vn

Thương vụ

Phòng 804, Saigon Centre

65 Lê Lợi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 9141838/9

Giờ làm việc

08g30 – 12g00 và 13g30 – 17g00, từ thứ hai đến thứ sáu

Ngày nghỉ

Thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ của Việt Nam và Thái Lan

Ngày Quốc khánh

5 tháng 12

 

 

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 05-09-2013