Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Lãnh sự quán Cộng hòa Chilê


Consulate of the Republic of Chile

Flag_Chile

Người đứng đầu

Ông Lãnh sự danh dự Claudio Schuftan

Văn phòng

02 Lê Thước, Gateway B06.07, Thảo Điền,

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84-906961945


         Ngày Quốc khánh

18 tháng 9

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 10-05-2021