Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Italia


Consulate of the Republic of Italy

flag_tv_tls_y

Người đứng đầu

Bà Tổng Lãnh sự Carlotta Colli


Văn phòng

Lầu 10, Tòa nhà President Place, 93 Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 38275445/46/47

Fax: (84-8) 38275444

Email: hochiminh.consolato@esteri.it

hochiminh.visti@esteri.it

hochiminh.commerciale@esteri.it


Ngày Quốc khánh

2 tháng 6

 

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 18-11-2015