Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Tổng lãnh sự quán Liên bang Thụy Sĩ


Consulate of the Confederation of Switzerland

Flag_ThuySi

Người đứng đầu

Tổng Lãnh sự Ông Othmar Christian Hardegger

Văn phòng

Bitexco Financial Tower, Floor 37th

Điện thoại: +84 8 6299 12 00

Fax: +84 8 6299 12 22

Giờ làm việc

09g00 – 11g00 và 14g00 – 16g00, thứ hai đến thứ sáu

Ngày nghỉ

Thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ

của Việt Nam, Liên bang Thụy Sĩ

Ngày Quốc khánh

1 tháng 8

 

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 17-06-2015