Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Tổng lãnh sự quán Liên bang Thụy Sĩ


Consulate of the Confederation of Switzerland

Flag_ThuySi

Người đứng đầu

Tổng Lãnh sự Ông Werner Bardill

Văn phòng

Bitexco Financial Tower, Floor 37th

Số 2, Hải Triều, Quận 1

Điện thoại: +84 28 6299 1200

Fax: +84 28 6299 1222

Email: hochiminhcity@eda.admin.ch

Giờ làm việc

09:00 – 11:00 và 14:00 – 16:00, thứ Hai đến thứ Sáu

Ngày nghỉ

Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày nghỉ lễ

của Việt Nam, Liên bang Thụy Sĩ

Ngày Quốc khánh

1 tháng 8

 

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 06-04-2023