Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Các cơ quan đại diện nước ngoài tại TPHCM


TỔNG LÃNH SỰ QUÁN

 

Tổng Lãnh sự quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len  Consulate General of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

 

Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Ấn Độ  Consulate General of the Republic of India

 

Tổng Lãnh sự quán Canada  Consulate General of Canada

 

Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia  Consulate General of the Kingdom of Cambodia

 

Tổng Lãnh sự quán Cô-oét  Consulate General of Kuwait

 

Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Cuba  Consulate General of the Republic of Cuba

 

Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức  Consulate General of Federal Republic of Germany

 

Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan  Consulate General of the Kingdom of the Netherlans

 

Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc  Consulate General of the Republic of Korea

 

Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ  Consulate General of the United States of America

 

Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa In-do-ne-xi-a  Consulate General of the Republic of Indonesia

 

Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào  Consulate General of  Laos

 

Tổng Lãnh sự quán Ma-lai-xi-a  Consulate General of Malaysia

 

Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga  Consulate General of the Russian Federation

 

Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản  Consulate General of Japan

 

Tổng Lãnh sự quán New Zealand  Consulate General of New Zealand

 

Tổng Lãnh sự quán Ô-xtơ-rây-li-a  Consulate General of Australia

 

Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Panama  Consulate General of the Republic of Panama

 

Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Pháp  Consulate General of France

 

Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan  Consulate General of the Kingdom of Thailand

 

Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa  Consulate General of People’s Rebublic of China

 

Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Singapore  Consulate General of  Singapore

 

 

LÃNH SỰ QUÁN

 

Lãnh sự quán Cộng hòa Ai-xơ-len  Consulate of the Republic of Iceland

 

Lãnh sự quán Cộng hòa Áo  Consulate of the Republic of Austria

 

Lãnh sự quán Vương quốc Bỉ Consulate of the Kingdom of Belgium

 

Lãnh sự quán Cộng hòa Chilê Consulate of the Republic of Chile

 

Lãnh sự quán Cộng hòa Hungary  Consulate of the Republic of Hungary

 

Lãnh sự quán Cộng hòa I-ta-li-a  Consulate of  Italy

 

Lãnh sự quán Cộng hòa Mê-xi-cô  Consulate of  Mexico

 

Lãnh sự quán Mông Cổ  Consulate of Mongolia

 

Lãnh sự quán Myanmar  Consulate of Myanmar

 

Lãnh sự quán Vương quốc Na Uy  Consulate of the Kingdom of Norway

 

Lãnh sự quán Cộng hòa Phần Lan  Consulate of the Republic of Finland

 

Lãnh sự quán Cộng hòa Philippines  Consulate of the Republic of the Philippines

 

Lãnh sự quán Cộng hòa Ru-ma-ni  Consulate of the Republic of Romania

 

Lãnh sự quán Cộng hòa Séc Consulate of Czech Republic

 

Lãnh sự quán Cộng hòa Slô-va-ki-a  Consulate of Slovak Republic

 

Lãnh sự quán Vương quốc Tây Ban Nha  Consulate of the Kingdom of Spain

 

Lãnh sự quán Vương quốc Thụy Điển Consulate of the Kingdom of Sweden

 

Lãnh sự quán Thụy Sĩ Consulate of Swiss Confederation

 

Lãnh sự quán U-crai-na  Consulate of Ukraine

 

Tạo bởi banbientap
Cập nhật 14-04-2010