Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Cấp và Gia hạn Thẻ Tạm trú và Chứng minh thư


Quy trình thủ tục:

- Cơ quan Đại diện Lãnh sự gửi công hàm đề nghị cấp Thẻ Tạm trú/ Chứng minh thư hoặc gia hạn Thẻ tạm trú/ Chứng minh thư cho Thành viên và gian đình Thành viên Cơ quan Đại diện tại phòng Hành chánh – Văn thư, Sở Ngoại vụ.

- Hồ sơ gồm:

+ Đối với hồ sơ cấp mới: 02 bản gốc công hàm đề nghị; mỗi cá nhân đăng ký có: 01 hộ chiếu gốc, 01 bản photo hộ chiếu, 03 bản Bản khai Đăng ký Tạm trú/ Cấp Chứng minh thư có dán ảnh 3x4 và gửi kèm 01 tấm ảnh 3x4.

+ Đối với hồ sơ gia hạn: 02 bản gốc công hàm đề nghị; mỗi cá nhân đăng ký có: 01 hộ chiếu gốc, 01 bản photo hộ chiếu, 03 bản Bản khai Đăng ký Tạm trú/ Cấp Chứng minh thư có dán ảnh 3x4 và gửi kèm 01 tấm ảnh 3x4.

- Thời gian xử lý hồ sơ:

+ Cấp Thẻ tạm trú: trong vòng 05 ngày làm việc.

+ Cấp Chứng minh thư: trong vòng 07 ngày làm việc sau khi cấp Thẻ tạm trú.

Biểu mẫu:

- Bản khai Đăng ký Tạm trú/ Cấp Chứng minh thư

Văn bản pháp lý liên quan:

- Công ước 1961 về quan hệ ngoại giao, Công ước 1963 về quan hệ lãnh sự, Công ước 1946 về quyền ưu đãi miễn trừ của LHQ, Công ước 1947 về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho các tổ chức đặc biệt của LHQ, các Hiệp định về thành lập một số tổ chức liên chính phủ (JICA, KOICA, JETRO, UNDP…).

- Pháp lệnh về quyền ưu đãi miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của Tổ chức quốc tế tại Việt Nam ban hành ngày 7/9/1993.

- Nghị định số 73/CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành pháp hành lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam ban hành ngày 30/7/1994.

- Quyết định 2771/2007/QĐ-BNG-LT của Bộ Ngoại giao về việc ban hành Quy chế cấp chứng minh thư cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam ban hành ngày 07/11/2007.

- Quy chế cấp chứng minh thư cho thành viên các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam ban hành kèm Quyết định 2771/2007/QĐ-BNG-LT.

- Quyết định 2830/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao về việc đính chính Quyết định 2771/2007/QĐ-BNG-LT ban hành ngày 12/11/2007.

- Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 ban hành ngày 16/6/2014, có hiệu lực từ ngày 1/1/2015; xóa bỏ Pháp lệnh về nhập cảnh, xuất cảnh.

Tạo bởi banbientap
Cập nhật 05-12-2018
 

Số lượt truy cập.