Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Giải quyết các Thủ tục liên quan đến Xe Ngoại giao


Quy trình thủ tục:

- Cơ quan Đại diện Lãnh sự gửi công hàm đề nghị cấp Giấy Giới thiệu hoặc Phiếu chuyển đến các cơ quan hữu quan để hỗ trợ thủ tục tạm nhập/ tái xuất khẩu, tiêu hủy/ chuyển nhượng/ đăng ký … xe Ngoại giao tại phòng Hành chánh – Văn thư, Sở Ngoại vụ.

- Hồ sơ gồm: 01 bản gốc công hàm đề nghị, 01 bản photo giấy tờ xe, 01 bản photo chứng minh thư và hộ chiếu của người sở hữu xe, 01 sổ mua hàng định mức (trong trường hợp tạm nhập, chuyển nhượng hoặc tái xuất xe).

- Thời gian xử lý hồ sơ: trong vòng 05 ngày làm việc.

Biểu mẫu:

- Mẫu Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe cơ giới Đường bộ (Application Form for exchange of driving licence)

Văn bản pháp lý liên quan:

- Công ước 1961 về quan hệ ngoại giao, Công ước 1963 về quan hệ lãnh sự, Công ước 1946 về quyền ưu đãi miễn trừ của LHQ, Công ước 1947 về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho các tổ chức đặc biệt của LHQ, các Hiệp định về thành lập một số tổ chức liên chính phủ (JICA, KOICA, JETRO, UNDP…).

- Pháp lệnh về quyền ưu đãi miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của Tổ chức quốc tế tại Việt Nam ban hành ngày 7/9/1993.

- Nghị định số 73/CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành pháp hành lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam ban hành ngày 30/7/1994.

- Thông tư 03/2007/TTLT-BTC-BCT-BNG hướng dẫn việc tạm nhập khẩu, nhập khẩu hoặc mua miễn thuế tại Việt Nam, xuất khẩu, tái xuất khẩu, chuyển nhượng và tiêu huỷ những vật dụng cần thiết phục vụ cho nhu cầu công tác và sinh hoạt của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam ban hành ngày 15/10/2007.

- Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam ban hành ngày 13/9/2013.

- Thông tư 19/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam ban hành ngày 11/2/2014.

- Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg: sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013.Trong đó, Quyết định sửa đổi điều kiện tạm nhập khẩu miễn thuế xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam. Quyết định 10/2018/QĐ-TTg cũng nêu rõ không được tạm nhập khẩu xe gắn máy đã qua sử dụng.

Tạo bởi banbientap
Cập nhật 05-12-2018
 

Số lượt truy cập.