Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Cấp và Gia hạn Sổ Định mức hàng miễn thuế


Sổ định mức hàng miễn thuế do Cục Lễ tân Nhà nước cấp cho tập thể, cá nhân thuộc cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế đóng tại Việt Nam trong đó quy định các loại hàng hóa và số lượng được mua hoặc nhập khẩu miễn thuế. Sổ định mức mua hàng miễn thuế gồm 02 bản, 01 bản cấp cho cơ quan và cá nhân sử dụng, 01 bản lưu tại Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo quy định chung, sổ mua hàng của cơ quan sẽ được đổi mỗi năm một lần. Trường hợp mất sổ, cơ quan phải làm công hàm gửi tới Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh để xin cấp sổ mới. Sở Ngoại vụ sẽ cấp sổ mới sau khi đối chiếu các thông tin với sổ lưu.

Quy trình thủ tục:

- Cơ quan Đại diện Lãnh sự gửi công hàm đề nghị cấp mới hoặc gia hạn Sổ Định mức hàng miễn thuế của cơ quan hoặc thành viên cơ quan đại diện tại phòng Hành chánh – Văn thư, Sở Ngoại vụ.

- Hồ sơ gồm:

+ Đối với sổ cơ quan: 01 bản gốc công hàm đề nghị; sổ Định mức hàng miễn thuế của cơ quan; danh sách các xe ô tô và gắn máy của cơ quan; danh sách viên chức ngoại giao, nhân viên hành chính, kỹ thuật hoặc các viên chức thuộc các cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế đã được Sở Ngoại vụ cấp chứng minh thư lãnh sự, công vụ và phổ thông.

+ Đối với sổ cá nhân: 01 bản gốc công hàm đề nghị, sổ Định mức hàng miễn thuế của cá nhân, 01 bản photo Chứng minh thư, hồ sơ xe của người tiền nhiệm đã hoàn tất các thủ tục xóa sổ đăng ký, chuyển nhượng hoặc tái xuất.

- Thời gian xử lý hồ sơ: trong vòng 05 ngày làm việc.

Biểu mẫu: (đang cập nhật)


Văn bản pháp lý liên quan:

- Công ước 1961 về quan hệ ngoại giao, Công ước 1963 về quan hệ lãnh sự, Công ước 1946 về quyền ưu đãi miễn trừ của LHQ, Công ước 1947 về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho các tổ chức đặc biệt của LHQ, các Hiệp định về thành lập một số tổ chức liên chính phủ (JICA, KOICA, JETRO, UNDP…).

- Pháp lệnh về quyền ưu đãi miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của Tổ chức quốc tế tại Việt Nam ban hành ngày 7/9/1993.

- Nghị định số 73/CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành pháp hành lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam ban hành ngày 30/7/1994.

- Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định về đối tượng chịu thuế; áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Tạo bởi banbientap
Cập nhật 05-12-2018
 

Số lượt truy cập.