Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Nhập hàng ngoài định lượng


Quy trình thủ tục:

- Cơ quan Đại diện Lãnh sự gửi công hàm đề nghị nhập hàng hóa ngoài danh mục được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu của cơ quan hoặc thành viên cơ quan đại diện tại phòng Hành chánh – Văn thư, Sở Ngoại vụ.

- Hồ sơ gồm: 01 bản gốc công hàm đề nghị, 02 bản gốc đơn xin nhập khẩu hàng, danh mục hàng hóa kèm theo.

- Thời gian xử lý hồ sơ: trong vòng 05 ngày làm việc.

Biểu mẫu:

- Đơn xin nhập khẩu hàng Theo Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG (Mẫu:UĐMT-01-a)                    

Văn bản pháp lý liên quan: (đang cập nhật)

Tạo bởi banbientap
Cập nhật 05-12-2018
 

Số lượt truy cập.