Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Hoàn thuế Giá trị gia tăng


Quy trình thủ tục:

- Hằng quý Cơ quan Đại diện Lãnh sự gửi công hàm đề nghị hoàn thuế Giá trị gia tăng theo quý của cơ quan đại diện tại phòng Hành chánh – Văn thư, Sở Ngoại vụ.

- Hồ sơ gồm: 02 bản gốc công hàm đề nghị; 02 Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước; 03 Bảng kê thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho cơ quan đại diện ngoại giao; 03 Bảng kê thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho viên chức ngoại giao Việt Nam; các bản gốc hóa đơn VAT và 02 bộ bản sao.

- Thời gian xử lý hồ sơ: trong vòng 15 ngày làm việc.

Biểu mẫu:

- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (Mẫu số: 01/ĐNHT ban hành kèm theo TT số 28/2011/T-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

- Bảng kê thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho cơ quan đại diện ngoại giao (Mẫu số: 01-5/ĐNHT ban hành kèm theo TT số 28/2011/T-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

- Bảng kê thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho viên chức ngoại giao Việt Nam (Mẫu số: 01-6/ĐNHT ban hành kèm theo TT số 28/2011/T-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

Văn bản pháp lý liên quan:

- Thông tư 08/2003/TT-BTC Hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các Tổ chức quốc tế tại Việt Nam ban hành ngày 15/1/2003.

- Thông tư số 28/2011/T-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Tạo bởi banbientap
Cập nhật 05-12-2018
 

Số lượt truy cập.