Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Giới thiệu về LUCI và hoạt động hợp tác với TPHCM


Hiệp hội các Thành phố Ánh sáng

Lighting Urban Community International (LUCI)

Luci

www.luciassociation.org

Giới thiệu chung

Thời điểm thành lập

LUCI được thành lập vào dịp Lễ hội Ánh sáng tại Thành phố Lyon (Pháp) từ ngày 7 đến ngày 8-12-2001, từ ý tưởng của lãnh đạo thành phố Lyon.

Mục tiêu

Nâng chiếu sáng đô thị lên tầm chiếu sáng mỹ thuật các công trình công cộng tại các địa phương thành viên, xem việc chiếu sáng như một công cụ chủ lực của cuộc sống đô thị, nâng cao vẻ đẹp và giá trị các công trình kiến trúc và tham gia vào việc chỉnh trang đô thị.

Cơ cấu tổ chức và số lượng thành viên

Cơ cấu tổ chức gồm có 2 phần: các thành phố thành viên và các thành viên khác (công ty chuyên về chiếu sáng, công ty dịch vụ, đại học và các giáo sư chuyên ngành).

Có 4 ủy ban chuyên môn:

  • Chiến lược đô thị và chiếu sáng
  • Môi trường và kinh tế chiếu sáng
  • Văn hóa và chiếu sáng
  • Triển vọng công nghệ và hướng phát triển

Hoạt động hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và LUCI

TPHCM đã nộp thư xin gia nhập vào năm 2004 và chính thức gia nhập LUCI vào năm 2005.

Do TPHCM vừa mới gia nhập LUCI nên tạm thời chưa có hoạt động gì nổi bật trong tổ chức này. Tháng 12-2003, Thành phố đã cử ông Trần Trọng Huệ, Phó Giám đốc Công ty chiếu sáng công cộng tham gia Lễ hội Ánh sáng và hội thảo tại thành phố Lyon (Pháp) để tham gia vào các hoạt động của LUCI và chuẩn bị cho việc gia nhập của TPHCM.

 

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 05-12-2005