Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Giới thiệu về CITYNET và quan hệ hợp tác với TPHCM


Giới thiệu chung

CITYNET là mạng lưới Vùng các chính quyền địa phương về Quản lý sự định cư của con người.

Thời điểm thành lập
CITYNET được thành lập vào năm 1987, trụ sở tại thành phố Yokohama (Nhật Bản).

Mục tiêu
Mục tiêu của CITYNET là muốn tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các thành phố với nhau, thu hẹp khoảng cách giữa các chính quyền địa phương, các đối tác cấp quốc gia và các tổ chức quốc tế và phi chính phủ. Với mong muốn giúp các chính quyền địa phương về việc cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho người dân, CITYNET cam kết xây dựng năng lực phát triển ở mỗi cấp thành phố. Hằng năm, CITYNET đã tổ chức được khoảng 25 sự kiện, bao gồm các cuộc hội thảo và các chương trình đào tạo, nhằm đưa ra và giải quyết các vấn đề cấp bách trong việc phát triển và quy hoạch đô thị.

Số lượng thành viên
Mạng lưới này bao gồm khoảng 63 chính quyền thành phố và 40 tổ chức phi chính phủ tham gia.

Hoạt động hợp tác

TPHCM hiện là thành viên của tổ chức CITYNET. Việc tham gia tổ chức này đã giúp thành phố tạo dựng được hình ảnh tốt trong quan hệ đa phương giữa các địa phương quốc gia, và đem đến cho thành phố những lợi ích cơ bản trong việc phát triển và quy hoạch đô thị.

 

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 07-12-2005